วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อแลกเปลียนเรียนรู้กันค่ะ

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสานตะกร้ารักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

กลุ่มสานตะกร้าจากวัสดุรีไซค์เคิลชมรมผู้สูงอายุบ้านเกาะลอยอำเภอเมือง ราชบุรีที่ตั้ง ณ. สถานีอนามัยบ้านเกาะลอย หมู่ที่ 8บ้าเกาะลอย ตำบลเาะพลับพลาอ.เมือง จ.ราชบุรี

จากภูมิปัญญามาเป็นผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุบ้านเกาะลอยทำให้เกิดงานฝีมือชิ้นเยี่ยมที่มีความสวยงามและมีประโยชน์ในการใช้สอยในครัวเรือนและยังเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน สำนักงานในรูปแบบตะกร้าในรูปทรงต่าง ๆที่ทำจากวัสดุรีไซค์เคิล ที่มีความคงทนและสวยงาม จากฝีมือของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านเกาะลอยผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มและความคิดสร้างสรรค์แล้วนำมาประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเกิดเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปรวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ผลงานที่เกิดจากฝีมือและความภาคภูมใจของสมาชิกชมรมและขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานภาคเอกชน เมื่อได้นำผลงานจัดแสดงและจัดจำหน่าย ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ประณีต และสวยงาม ทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลที่ 1 ในด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสุขภาพ เมื่อ วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2546 ณ.โรงพยาบาบราชบุรีในขณะเดียวกันก็ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายที่ร้านบ้านปวีณา ของท่านส.ส.ปวีณา หงสกุล และยังได้รับเลือกให้แสดงสินค้าที่ร้านผลิตภัณฑ์ชุมชมของท่าน ส.ส.กอบกุล นพอมรบดี ส่วนในภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนเช่นร้านแพรทองไหมไทย ทางเข้าโรบินสันราชบุรี (สาขาราชบุรี)

ใครสวยกว่ากันเอ่ย....

ใครสวยกว่ากันเอ่ย....

แอ๊บ...แบ๊ว...

แอ๊บ...แบ๊ว...

คิดถึงจัง...

คิดถึงจัง...

อ๊ะๆ...อย่าเบียดคนสวย

อ๊ะๆ...อย่าเบียดคนสวย